FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a www.chocohause.ro oldalon.
A Bevidam Impex SRL a román jogszabályok alapján alapított KFT. Székhelye: Nadasel utca 6. szám, Kolozsvár, Kolozs megye, bejegyezve a Cégnyilvántartási Hivatalba a J12/2856/2014-es számon, valamint a következő egyedi regisztrációs kódon: 33643193.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi weboldal használati feltételeket. A webhelyre való belépéshez és / vagy az Ön látogatásához az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak és a felek közötti teljes megállapodást (szerződést) képviselik. A weboldalra vagy annak a belső oldalaira való belépéssel a felhasználó elfogadja a jelen felhasználási feltételek. Ha a felhasználó nem ért egyet semmilyen feltétellel vagy a felhasználási feltételekkel meg kell szakítania a weboldal használatát és / vagy hozzáférését.

A Bevidam Impex SRL, mint a www.chocohause.ro weboldal tulajdonosa és adminisztrátora, fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa és frissítse a weboldal tartalmát, az adatvédelmi irányelveket, a Cookie-kat, valamint a felhasználási feltételeket, előzetes értesítés nélkül. Ezért kérjük, látogassa meg rendszeresen ezt a szakaszt, hogy ellenőrizze az elfogadott felhasználási feltételeket. A Chocohause fenntartja a jogot, hogy megszüntesse vagy korlátozza a weboldal működését és nem vállal felelősséget a weboldal és annak tartalmának folyamatos, zavartalan vagy nem befolyásolt elérhetőségéért. A weboldal használatával kijelenti, hogy elfogadja adatainak gyűjtését, tárolását, felhasználását és terjesztését, az alábbiakban leírt használati feltételekben leírtak szerint. Ha NEM ért egyet ezzel, kérjük, semmilyen módon NE használja a weboldalt.


Alkalmazás
A bemutatott felhasználási feltételek érvényesek és a www.chocohause.ro domain összes webhelyének azon oldalára vonatkoznak, amelyek szerzői, tulajdonosai és rendszergazdái a Chocohause minősítésével rendelkeznek.

Szerzői jog
A Bevidam Impex SRL a weboldal tulajdonosa és élvezi a szerzők által elismert összes törvényes jogot, a román és a nemzetközi jogszabályok szerint. A weboldal tartalma, amely szöveget, képeket, grafikákat, terveket, audio / video klipeket képvisel, a Bevidam Impex SRL tulajdonát képezi. A fent felsorolt ​​elemek bármelyikének a Chocohause írásbeli beleegyezése nélküli felhasználása az alkalmazandó törvények szerint büntetendő. A weboldal tartalma és információi személyes felhasználóknak szólnak és nem szakembereknek. A weboldal tartalmát kereskedelmi célból nem lehet letölteni, másolni, feldolgozni, módosítani vagy terjeszteni, kivéve azokat az eseteket, amelyeket kifejezetten letöltésre kínálnak és kifejezetten erre a célra határoznak meg. A felhasználók személyes és nem kereskedelmi célokra nyomtathatják ki a weboldal egyes részeit.
Tilos a weboldalt fenyegető, hamis, megtévesztő, visszaélő, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, botrányos, felbujtó, pornográf vagy bármilyen más anyag megjelenítésére vagy továbbítására használni. Tilos a weboldalt hirdetési célokra vagy bármilyen kereskedelmi igényre / ajánlatra használni.

Rendelési mód
A Chocohause termékek megrendelését úgy tehetjük meg, hogy a kosárba felvesszük az előnyben részesített terméket vagy termékeket a vevő által kívánt mennyiségben. A megrendelés elküldése azt jelenti, hogy elolvasta és elfogadja a feltételeket, a szállítási és adatvédelmi irányelveket.
Felelősségek
A Bevidam Impex SRL nem vállal felelősséget a szállított termékeknek a szállításból eredő esetleges káraiért. A Chocohause termékek egyedülállóak, kézzel készülnek, ami azt jelenti, hogy a leszállított termékek eltérhetnek a weboldalon bemutatottaktól. Fenntartjuk a jogot arra, hogy termékeink csomagolását előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk. A Bevidam Impex SRL nem felelős a weboldalon megjelenő téves vagy hiányos információkért. Ha egy vagy több termék ára hibásan jelenik meg a weboldalon az adatbázis hibái miatt, fenntartjuk a jogot, hogy a hiba során visszavonjuk a megrendeléseket, ebben az esetben töröljük az adott rendelést. A webhely vagy a szerver bármilyen hibája nem a Bevidam Impex SRL felelőssége. A Bevidam Impex SRL nem garantálja, hogy a webhely, a szerverek, amelyeken tárolják vagy a www.chocohause.ro webhelyről küldött e-mailek vírusoktól mentesek. A felhasználó saját felelősségére használja a weboldalt, a Bevidam Impex SRL nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amelyet a weboldal használata vagy belépés / látogatás, vagy a weboldalon található információk felhasználása okoz.
A Chocohause nem felelős azokért a hibákért vagy mulasztásokért, amelyek előfordulhatnak a weboldal anyagának elkészítésében vagy bemutatásában. A Chocohause nem vállal garanciát a weboldal tartalmára és használatára. A közzétett információk megfelelnek a weboldalon történő regisztrációnak vagy a weboldal különböző oldalainak frissítésének pillanatában érvényes valóságnak. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldal általános környezetet kínál a Chocohause tevékenységének promóciójára és tájékoztatására és nem célja a Bevidam Impex SRL legális bevonása a felhasználóival kapcsolatban. Ha a termékekkel / akciókkal kapcsolatos árakat vagy egyéb részleteket a rendszer helytelenül jelenítette meg, többek között abból a tényből adódóan, hogy helytelenül adták meg őket az adatbázisban, fenntartjuk a jogot, hogy lemondjuk az akciót és a lehető leghamarabb értesítsük az ügyfelet a hibáról. A weboldalon található termékek ára előre nem bejelentett változásokat idézhet elő. A megjelenített termékek ára lejben van kifejezve. A weboldalon bemutatott akciók a kifejezetten említett időtartamra érvényesek és / vagy ha nem említenek időszakot, akkor a rendelkezésre álló készletek határain belül érvényesek. A Bevidam Impex SRL nem tehető felelőssé semmilyen kárért, költségért, peres eljárásért, követelésért, közvetett módon a felhasználási feltételek be nem tartásáért. A Chocohause semmilyen módon nem vállal felelősséget azokért a helyzetekért, amikor a felhasználó saját kezdeményezésére, nyilvános üzenetben, a weboldal bármely oldalán közzéteszi címét vagy bármilyen más személyes adatait.

Panaszok és elállási jog
Az ügyfélnek joga van lemondani a megvásárolt termékekről, anélkül, hogy meg kellene indokolnia a lemondásról szóló döntést, és a 34/2014-es GEO 13. cikk (3) bekezdésében és 14. cikkben előírtakon kívüli költségek felmerülése nélkül a termékek fizikai birtokba vételének napjától számított 14 napig. A hatályos jogszabályok szerint a vásárlástól való lemondás csak az egyedi ügyfelekre vonatkozik.
Csak azokat a termékeket lehet visszaküldeni, amelyeket a www.chocohause.ro webhelyről vásároltak, és amelyek nem felelnek meg a webhely specifikációinak a vásárláskor. A visszaküldött termékeknek ugyanabban a állapotban kell lenniük, ahogyan azokat leszállították, eredeti csomagolásban, az összes tartozékkal, ép címkékkel, sérülések nélkül, és a kísérő okmányokkal, megfelelően csomagolva a szállítás közbeni védelem érdekében. Csomagolatlan, törött, sérült, megolvadt termékeket nem fogadunk vissza. A Bevidam Impex SRL a visszaküldött termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül megtéríti a fogyasztónak a visszaküldött termékek értékét. A termékek visszaküldésének közvetlen költségei az ügyfelet terhelik.

Biztonság
Minden szükséges biztonsági intézkedést megteszünk az adatok jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érdekében. Ez magába foglalja az adatgyűjtési, tárolási és feldolgozási és biztonsági intézkedések belső felülvizsgálatát, valamint fizikai biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjék az illetéktelen hozzáférést a rendszerekhez, ahol személyes adatokat tárolunk. A weboldalhoz való hozzáférés biztonságos oldalakon keresztül történik, amelyek az SSL titkosítási rendszert használnak, lakat szimbólummal megjelölve, a weboldal címsora közelében helyezkednek el. A webhelyen való jogosulatlan műveletek végrehajtását és azok végrehajtásának megkísérlését, ideértve a visszaéléseket, csalárd felhasználást, illetéktelen hozzáférést, módosítást, az információk marketing célú másolását, a hozzáférés blokkolását a törvény bünteti. Linkek - ez a weboldal más webhelyekre mutató linkeket tartalmaz. A Chocohause nem felelős mások adatvédelmi irányelveiért. Javasoljuk, hogy előzetesen olvassa el a személyes adatok ezen a weboldalon történő gyűjtésével kapcsolatos jogi feltételeket és egyéb információkat.
A fentiek ellenére a Chocohause kifejezetten kizár minden felelősséget, ha ez a weboldal sérti a harmadik fél szellemi tulajdonjogait; pontatlan, hiányos vagy félrevezető információkat tartalmaz, nem rendelkezik kereskedelmi jelleggel, vagy nem nyújt megfelelő biztonságot; vírusokat vagy egyéb romboló elemeket tartalmaz. Az itt meghatározott szabályok csak a www.chocohause.ro weboldalon felsorakoztatott információkra vonatkoznak.

Kommunikáció
A weboldallal kapcsolatos felhasználói észrevételeket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket vagy észrevételeket küldhetnek a weboldal tartalmával és felépítésével kapcsolatban, illetve kérdéseket tehetnek fel, amennyiben tartalmuk nem jogellenes, obszcén, fenyegető, rágalmazó, befolyásolja a magánszférát, a Chocohause vagy harmadik felek szellemi tulajdonjogait, amelyek nem tartalmaznak vírusokat, nem folytatnak politikai / választási kampányokat, kereskedelmi kérelmeket, leveleket, tömeges levelezéseket vagy bármilyen más típusú spamet. Nem használhat hamis e-mail címet és nem adhatja ki önmagát más személynek vagy entitásnak.

Kiskorúak
A Bevidam Impex SRL nem árusít termékeket és / vagy szolgáltatásokat kiskorúak számára. A Bevidam Impex SRL egyes termékei / szolgáltatásai szólhatnak kiskorúak részére, de ezek megvásárlása csak a felnőtteket terheli. Ha kiskorú vagy és belépsz egy weboldalra, akkor ezt csak akkor teheted meg, ha szülő vagy törvényes gondviselő felügyelete alatt állsz.

A személyes adatok feldolgozása
A Bevidam Impex SRL a www.chocohause.ro jogos tulajdonosa és a személyes adatok feldolgozása automatikus eszközökkel, a törvényi előírások betartásával és olyan körülmények között történik, amelyek biztosítják a titoktartást, a biztonságot és az érintettek jogainak tiszteletben tartását. Ha tájékozódni kíván a személyes adatainak feldolgozásáról, kérjük, olvassa el a weboldalunkon elérhető Adatvédelmi irányelveket. A weboldal elérésekor bizonyos adatokat a böngésző automatikusan továbbít, valamint összegyűjt és tárol. Ezek az adatok tartalmazzák a böngésző típusát és verzióját, a használt eszköz típusát és az operációs rendszert, a weboldal elérésének dátumát és idejét, az Ön tartózkodási helyét.

Jogszabályok
A használati feltételekre a román jogszabályok vonatkoznak. Peres eljárás esetén először a békés megegyezésre kerül sor, a panasznak a Bevidam Impex SRL székhelyén történő nyilvántartásba vételétől számított 30 munkanapon belül. Abban az esetben, ha a korábban meghatározott határidőn belül nem sikerül megállapodásra jutni, azt a bíróság hatásköre kivizsgálni. Ha a fenti záradékok bármelyike ​​semmisnek bizonyul, annak okától függetlenül, az nem befolyásolja a többi záradék érvényességét. A megrendelés leadását követően az ügyfél minden kifogás nélkül elfogadja a Felhasználási feltételeket, amelyek értéke megegyezik egy érvényes megkötött szerződéssel.